مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
SSA

مخفف عبارت SSA

Static Single Assignment
در طراحی کامپایلر، فرم تخصیص ایستای...
EOD

مخفف عبارت EOD

Explosive Ordnance Disposal
از بین بردن اشیای مشکوک و مواد منفجره...
MSE

مخفف عبارت MSE

Mean Squared Error
در ریاضیات و آمار، خطای میانگین مربعات...
SRL

مخفف عبارت SRL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
شرکت مسئولیت محدود (SRL) یا اس‌آر‌ال به...