مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...
OR
مخفف عبارت OR
Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...
DILE
مخفف عبارت DILE
Directory International Lawyers Esteshar
دایرکتوری بین‌الملی حقوقدان استشار...
LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
NCR
مخفف عبارت NCR
Non Conformity Report
گزارش عدم انطباق، این اصطلاح در پروژه...
BIN
مخفف عبارت BIN
Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره...
SDE
مخفف عبارت SDE
Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا...
LID
مخفف عبارت LID
Location Identifier
موقعیت‌یاب نشانه‌ای است برای اسامی و...