مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JDBC

Java DataBase Connectivity

اتصال به پایگاه داده جاوا (JDBC) یک رابط برنامه نویسی کاربردی (API) برای زبان برنامه نویسی جاوا است که نحوه دسترسی مشتری به پایگاه داده را مشخص می کند. این یک فناوری دسترسی به داده مبتنی بر جاوا است که برای اتصال پایگاه داده جاوا استفاده می شود. این بخشی از پلتفرم Java Standard Edition از شرکت Oracle است. روش هایی را برای پرس و جو و به روز رسانی داده ها در یک پایگاه داده ارائه می دهد و به سمت پایگاه داده های رابطه ای گرایش دارد. یک پل JDBC-to-ODBC اتصال به هر منبع داده قابل دسترسی ODBC در محیط میزبان ماشین مجازی جاوا (JVM) را امکان پذیر می کند.
JDBC
ارسال نظر

ارسال نظر