مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPTP

Point to Point Tunneling Protocol

پروتکل PPTP که سرنام Point to Point Tunneling Protocol است شکلی از پروتکل نظیر به نظیر می‌باشد که برای ارتباطات اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
PPTP توسط مایکروسافت ططراحی شده تا از شبکه‌های خصوصی مجازی پشتیبانی نماید. این شبکه‌ها به اشخاص و سازمان‌ها امکان می‌دهند تا از اینترنت به عنوان یک روش امن برای ارتباط اطلاعات استفاده کنند.
PPTP از پنهان سازی بسته‌های رمزگذاری در warpper های امن پشتیبانی می‌کند تا از طریق یک اتصال TCP/IP انتقال یابند.
PPTP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود