مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADPCM

Adaptive Differential Pulse Code Modulation

در کشور هایی مانند ایران که گسترش شبکه تلفنی را از طریق دیجیتالی کردن شبکه دنبال می کنند، استفاده از تکنیکی که ظرفیت انتقال شبکه تلفنی دیجیتال PCM را افزایش دهد، لازم و مطلوب است. گستردگی و همه گیر بودن شبکه تلفنی باعث افزایش تقاضا برای ارسال اطلاعات غیر گفتاری ( مانند داده ، تصویر و . . . ) بر روی خطوط تلفنی شده است.
بنابراین با توجه به محدودیت باند کانال های تلفنی لازم است سیگنال صحبت را تا حد امکان فشرده کنیم و معمول ترین تکنیک برای این کار استفاده از سیستم ADPCM است. به همین علت در سالهای اخیر پیشنهادهایی از سوی CCITT برای تبدیل سیگنال log-PCM با نرخ بیت kbps 64 به سیگنال ADPCM با نرخ بیت های کمتر ارائه شده است.
ADPCM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود