مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف L2F

Layer 2 Forwarding

پروتکل L2F توسط سیسکو ایجاد شده است. در این پروتکل از مدل‌های تعیین اعتبار کاربر که توسط PPP حمایت شده‌اند استفاده شده است.
L2F
ارسال نظر

ارسال نظر