مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WEP

Wired Equivalent Privacy

معادل امنیت سیمی (WEP) یک الگوریتم امنیتی آی‌تریپل‌ای ۸۰۲٫۱۱ (IEEE 802.11) برای شبکه‌های بی‌سیم است که به دلیل ضعف آن امروزه توصیه نمی‌شود. WEP به عنوان بخشی از پروتکل ۸۰۲٫۱۱ اصلی در سال ۱۹۹۷ معرفی شد. هدف از ارائه آن فراهم کردن ارتباط محرمانه قابل مقایسه با شبکه‌های سنتی سیمی بود. این پروتکل مبتنی بر الگوریتم رمزنگاری RC4 با کلید سری 40 بیتی یا 104 بیتی است که با یک IV 24 بیتی ترکیب شده و برای رمزنگاری استفاده میشود.هدف از این پروتکل همان گونه که از نام آن نیز مشخص است محرمانه نگه داشتن اطلاعات در سطحی معادل با شبکه های مبتنی بر سیم است. WEP امنیت انتها به انتها را تضمین نمیکند.
WEP
ارسال نظر

ارسال نظر