مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TDF

Thin Diode Film

TDF ( دیود فیلم باریک ) نوعی از تکنولوژی نمایش صفحه تخت LCD (صفحه نمایش کریستال مایع ) است . تکنولوژی TDF کیفیت عالی تصویر و زمان سریع واکنش TFT را با مصرف نیروی کم و هزینه کم STN ادغام می کند . تکنولوژی TDF یک تکنولوژی ماتریس فعال است یعنی یک مدار کوچک ( یک دیود ) نزدیک هر پیکسل قرار گرفته است و پیکسل می توالند بطور جداگانه خاموش و روشن شود . این زمان واکنش سریعتر و تفاوت بیشتر را در مقایسه با تکنولوژی ماتریس- غیر فعال ممکن می سازد.
TDF
ارسال نظر

ارسال نظر