مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BRT

Bus Rapid Transit

سامانه اتوبوس تندرو نامش را از سیستم حمل و نقل تندرو گرفته‌است، که در آن برای حمل و نقل سریع وسایل نقلیه عمومی از روش‌های مختلفی همچون ایجاد روگذر و زیرگذر و خطوط ویژه استفاده می‌گردد.مدت‏ زیادی است که در دنیا برای افزایش سرعت اتوبوس‌های درون شهری از روش‌های مختلفی مانند ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوس‌رانی یا دادن اولویت به اتوبوس‌ها در گذر از تقاطع‌ها استفاده می‌شود.
BRT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود