مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCBI

National Center for Biotechnology Information

مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری معروف به NCBI، تاسیس ۱۹۸۸ بدستور سنای آمریکا، یکی از مراکز و شاخه‌های کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا است.

در این مرکز ابزار و پایگاه داده هایی نظیر آنتره، بلاست، پاب‌مد و ژن‌بانک اداره می‌شود.

این مرکز در مریلند قرار دارد.

از وظایف مرکز ان سی بی آی میتوان موارد زیر را نام برد:
ایجاد ساختار برای تحلیل و ذخیره‌سازی داده‌های تحقیقات ژنتیک، بیوشیمی، و زیست‌شناسی مولکولی.
ترویج و شیوع استفاده از این دیتابیس‌ها در میان جامعه محققین
هماهنگ‌سازی اصلاعات با دیگر مراکز مشابه جهانی
پیشبرد پژوهش در تحلیل‌های رایانه‌ای روابط کارکردی-ساختاری مولکول‌های کلیدی
NCBI
ارسال نظر

ارسال نظر