مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICT

International Commercial Terms

اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیتها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.
ICT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود