مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ICT

Information and Communication Technology (school of)

Information and Communications Technologies

International Campaign for Tibet (Washington, DC)

Institute for Counter-Terrorism (Israel)

Institute for Creative Technologies (University of Southern California)

Informatie- en Communicatietechnologie (Dutch: information and communication technology)

Indian Country Today (newspaper)

Information and Computing Technologies

Indian Cricket Team

Institute of Computer Technology (Sunnyvale, CA)

Integrated Circuit Testing

International Conference on Telecommunications

Intercompany

Incident Command Team (US FEMA)

Internet Computer Technology

Igaueno Cable Television (Japan)

Institute of Cancer Therapeutics (UK)

Infection Control Today (magazine)

Institute for Christian Teaching (Silver Spring, MD)

Instituto Costarricense de Turismo (Spanish: Costa Rican Institute of Tourism; Costa Rica)

Fraunhofer Institut für Chemische Technologie

Idaho Centennial Trail (scenic trail)

International Criminal Tribunal (United Nations)

International City Theatre (California)

Intercostal Tube

Intermediate Care Team (various organizations)

Integrated Circuit Technology

Independent Coordinator of Transmission

Insurance Council of Texas

Immunochromatographic Technique (diagnostics)

International Conference on Thermoelectrics

Image Constraint Token (forced resolution down conversion option)

Implementation/Coordination Team

Inverness Caledonian Thistle (UK football club)

In-Circuit Testing

Instruction Cycle Time

Islamabad Capital Territory (Pakistan)

Infinite Core Technologies (Canada)

Integrative Cancer Therapies

Intelligent Compression Technologies (Quincy, MA)

Irving Community Theater (Irving, TX)

Intramolecular Charge Transfer

Internet and Communication Technology

Infamous Commonwealth Theatre (Chicago, IL)

Information and Communication Theory (various locations)

Integrated Concept Team

Institut Catholique de Toulouse (French: Catholic Institute of Toulouse; France)

Ideal Cycle Time

Item Category

International Critical Tables

Instant Center Tracking

Indochina Time (GMT +0700)

Institute of Concrete Technology (UK)

International Communication Technology

Institute for Computer Technology (Vienna, Austria)

Initial Cadet Training (Australia)

Institute for Contextual Theology (Zambia)

Integer Cosine Transform

Incoming Trunk

Catalan Institute of Technology

Wichita, KS, USA - Mid-Continent Airport (Airport Code)

Inner Circuit Test (manufacturing)

Internal Consultation Team (healthcare)

International Commission on Tracers

Intercompany Transaction

Intercompany Transfer

International Catalyst Technology, Inc.

International Container Terminal Service (Philippines)

Integrated Capability Team

Information and Communications Section

Integrated Combat Turnaround

Initial Configuration Task (Microsoft)

Isomorphic Control Transformation

Interface Control Technician

Imaging Compton Telescope

Individual & Collective Training

Interoperability Compliance Statement

Ionic Contamination Tester

International Cooperative Team

Innovative Circuit Technology Corp.

Innovative Computer Technology, Incorporated

Installation Coordination Team

Image Composition Tool

IBM (International Business Machines Corporation) Community Tools (software)

Interface Certification Test

Intelligent Call Transfer

Interactive Claims Training (insurance)

Inter-Changeability Testing

Inter-Exchange Carrier Tandem

Interface Coordination Team

Initial Commit Time

Indirect Coomb's Test (blood test)

Introduction to Cisco Technology (course)

Integration Current Transformer (diagnostic sensor)