مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAD

Computer Aided Design

فرآیندی که در بردارنده ارتباط مستقیم و بلادرنگ میان یک طراح و یک کامپیوتر می‌باشد. عموماً این ارتباط از طریق یک صفحه نمایش رنگی و یک قلم نوری (LIGHT PEN) صورت می‌گیرد.
CAD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود