مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EBCT

Electron Beam Computed Tomography

مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتو الکترون یا سی تی پرتوالکترونی یا EBCT نوعی مقطع‌نگاری رایانه‌ای است.

این سیستم‌ها در دهه ۱۹۷۰ در دانشگاه کالیفرنیا، سان‌فرانسیسکو توسط تیمی به رهبری D. Boyd اختراع گردید.

سیستمهای EBCT از نسل پنجم طرحهای تکامل مقطع‌نگاری رایانه‌ای هستند.

نمره اگتستون را اغلب با همین نوع سیستمها می‌سنجند.

ویژگی برتر این سیستمها قابلیت دریافت داده در فواصل زمانی بسیار کوتاه (حدود ۵۰ میلی ثانیه) است. لیکن این سیستمها نسبتا پیچیده بوده، و فقط برای تصویربرداری قلبی استفاده می‌شده‌اند، و از ۲۰۰۳ به این سو (در امریکا)، توسط سیستمهای MDCT جایگزین گردیده‌اند.
EBCT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود