مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APQP

Advance Product Quality Planning

برای تكوین محصول استفاده می شود بیشترین كاربرد آن در صنایع خودروسازی می باشد.
APQP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود