مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDRO

Industrial Development & Renovation Organization

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) سازمان دولتی ایرانی است، که در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر حوزه‌های انرژی، شیمیایی، بازرگانی، خودروسازی، کشاورزی، کشتی‌سازی و راه‌آهن فعالیت می‌نماید.

سازمان ایدرو در تیرماه ۱۳۴۶توسط رضا نیازمند تأسیس شد. این سازمان برای گسترش و نوسازی صنایع کشور در جهت رقابت‌پذیری در عرصهٔ جهانی از راه فراهم‌آوردن ملزومات توسعهٔ صنعتی، با هدف تأمین منافع ذی‌نفعان تشکیل شده‌است. رئیس کنونی این سازمان محسن صالحی‌نیا است.
IDRO
ارسال نظر

ارسال نظر