مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UWB

Ultra Wide Band

باند فوق وسیع یک فناوری‌ رادیویی است که می‌تواند برای مخابرات بی‌سیم در سطوح بسیار پایین انرژی برای برد کوتاه استفاده شود. این فناوری از بخش بزرگی از طیف رادیویی استفاده می‌کند. باند فوق وسیع دارای کاربردهای سنتی در تصویربرداری رادار غیرمشارکتی می‌باشد. هزینه پیاده سازی این سامانه پایین می‌باشد.
UWB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود