مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FUSE

مخفف عبارت FUSE

Filesystem in Userspace
سیستم فایل در فضای کاربری یا به اختصار...
ISIS

مخفف عبارت ISIS

The Institute for Science and International Security
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی یا به...
SPIE

مخفف عبارت SPIE

Society of PhotoOptical Instrumentation Engineers
اسپای یا اس پی آی ای (انگلیسی SPIE)...
IOPS

مخفف عبارت IOPS

Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متداول...