مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

آبا

مخفف عبارت آبا

آیین نامه بتن ایران
کتابی است نوشته سازمان مدیریت و برنامه...
DIC

مخفف عبارت DIC

Disseminated Intravascular Coagulation
انعقاد درونرگی منتشر یا (DIC) یا اختلال...
EIRP

مخفف عبارت EIRP

Effective Isotropic Radiated Power
قدرت سیگنال دریافتی در هر نقطه از سطح...
ICRC

مخفف عبارت ICRC

International Cosmic Ray Conference
کنفرانس بین‌المللی پرتوهای کیهانی یا...
OLP

مخفف عبارت OLP

Our Lady Peace
آور لیدی پیس که به اختصار اواِل‌پی گفته...