مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HUP

Harvard University Press

انتشارات دانشگاه هاروارد (HUP) یک انتشارات است که در ۱۳ ژانویه ۱۹۱۲ به عنوان بخشی از دانشگاه هاروارد به وجود آمد و در سال ۲۰۰۵ ۲۲۰ عنوان کتاب منتشر کرد. رییس کنونی آن ویلیام سیسلر است.
HUP
ارسال نظر

ارسال نظر