مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FOP

مخفف عبارت FOP

Freedom Of Panorama
آزادی پانوراما به اختصار FOP اشاره دارد...
SPE

مخفف عبارت SPE

Sound Pattern of English
الگوی آوایی زبان انگلیسی (به اختصار...
OSI

مخفف عبارت OSI

Office of Strategic Influence
OSI یک گروه پروگرسیو راک آمریکایی است...
OVA

مخفف عبارت OVA

Original Video Animation
اُ‌و وی اِی (OVA) که هم‌چنین به صورت...