مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

XOOPS

مخفف عبارت XOOPS

eXtensible Object Oriented Portal System
برنامه مدیریت محتوای زوپس، یک نرم‌افزار...
GCRV

مخفف عبارت GCRV

General Catalogue of Stellar Radial Velocities
فهرست عمومی سرعت‌های شعاعی...
GIF

مخفف عبارت GIF

Graphics Interchange Format
گیف (GIF) پسوند سه حرفی و مشخص کنندهٔ...