مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AC

مخفف عبارت AC

Assassins Creed
اساسینز کرید یا کیش یک آدم‌کش یا عقیدهٔ...
همت

مخفف عبارت همت

هسته‌های مقاومت تاکتیکی
همت نشریه‌ای بود که به صورت هفته‌نامه...
LGPL

مخفف عبارت LGPL

Lesser General Public License
پروانهٔ گنو اِل‌جی‌پی‌اِل یا پروانهٔ...