مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IOPS

Input/Output Operation per Second

آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متداول می‌باشد که برای ارزیابی وسایل ذخیره سازی کامپیوتر مانند هارد دیسک‌ها (HDD)، درایوهای حالت جامد (SSD) و شبکه‌های ذخیره سازی محلی (SAN) به کار می‌رود. اعداد آی‌آپس که به وسیلهٔ سازندگان وسایل ذخیره سازی برای محصولاتشان منتشر می‌شود، دقیقا همان عملکرد را در هنکام کار واقعی (خارج از محیط آزمایشگاهی) را تضمین نمی‌کند.
IOPS
ارسال نظر

ارسال نظر