مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف PPV

Pay Per View

Positive Predictive Value (parameter of diagnostic examination in medicine)

Points Plus Value (Weight Watchers)

Poly (Phenylene Vinylene)

Positive Pressure Ventilation

Pars Plana Vitrectomy

Plum Pox Virus

Peak Particle Velocity (mining)

Porcine Parvovirus

Pneumococcal Polysaccharide Vaccine

Police Pursuit Vehicle

Pulse Pressure Variation

Public-Private Venture

Purchase Price Variance

Police Package Vehicle

Public Passenger Vehicle (legal classification; various locations)

Peak-to-Peak Voltage (electricity)

Perturbation Projection Vector

Pick-Up Passenger Vehicle

Pneumococcal Pneumonia Vaccine

Pedal-Powered Vehicle

Per Page View (web site services billing)

Private Passenger Vehicle

Product Price Variance (economics)

Pages Per Visitor

Professionele Project Verhuizers (Dutch brand for professional usiness movers)

People Powered Vehicle

Pre Production Verification

Patent Procesus Vaginalis

Parent Path Vector

Product Platform Validation (software/hardware)

Post Production Verification (software development)

Power Price Vector

Point of Peak Velocity

Price Point Variance (financial management)

Product/Process Validation Vehicle (General Motors automotive)