مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPA

Cost Per Action

CPA مخفف هزینه بر کسب است. یعنی فقط زمانی پول پرداخت می شود که تبلیغ کننده از این روش چیزی کسب کند. معنی کسب در سایت ها وشرکت های مختلف متفاوت است. کسب ممکن است پر کردن یک فرم توسط کاربران، دانلود کردن یک فیلم و یا خرید یک محصول باشد. CPA بهترین راه پرداخت برای تبلیغ است زیرا مبلغ تنها زمانی هزینه پرداخت می کند که به هدف خود برسد. به همین دلیل این نوع بدترین روش برای ناشر است زیرا تنها زمانی که تبلیغات موفق باشد هزینه دریافت می کند. ناشر باید به نرخ مبادلات وب سایت مبلغ توجه کند، چیزی که اکثر ناشران نمی توانند کتنرل کنند. این نوع معمولا توسط تبلیغ کنندگان بنر استفاده نمی شود بلکه بیشتر با Affiliate Marketing ها رابطه دارد.
CPA
ارسال نظر

ارسال نظر