مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NICHD

National Institute of Child Health and Human Development

موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی ایالات متحده آمریکا، یکی از اعضای موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا (مشهور به NIH) می‌باشد.
وظیفه این مرکز فدرال رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم و فناوری در حیطه طب اطفال و علوم وابسته به آن می‌باشد.
دفاتر این موسسه که در سال ۱۹۶۲ تأسیس شد در جنوب ایالت مریلند واقع گردیده است.
NICHD
ارسال نظر

ارسال نظر