مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCRR

National Center for Research Resources

مرکز ملی منابع پژوهشی ایالات متحده آمریکا مشهور به NCRR، یکی از اعضای موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا (مشهور به NIH) می‌باشد.
وظیفه این مرکز فدرال رهبری و نظارت بر منابع تحقیقات علوم و فناوری در حیطه علوم پزشکی و زیست شناسی می‌باشد.
دفاتر این موسسه که در سال ۱۹۶۲ تأسیس شددر جنوب ایالت مریلند واقع گردیده است.
NCRR
ارسال نظر

ارسال نظر