مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIDCD

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی ایالات متحده آمریکا، یکی از اعضای موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا (مشهور به NIH) می‌باشد.
وظیفه این مرکز فدرال رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم و فناوری در حیطه ناشنوایان و دیگر ناهنجاریهای ارتباطی و علوم وابسته به آن می‌باشد.
دفاتر این موسسه در سال ۱۹۸۸ تأسیس شد و در جنوب ایالت مریلند واقع است.
NIDCD
ارسال نظر

ارسال نظر