مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFK

Away From Keyboard

AFK عبارتیست که در خدمات گپ زنی زنده در اینترنت و خدمات اطلاعاتی آنلاین دیده می شود و بدین معناست که شخص موقتاً قادر به پاسخگویی نیست.
AFK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود