مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AVG

مخفف عبارت AVG

Anti Virus Grisoft
ای‌وی‌جی نام یک سری از محصولات ضد ویروس...
LH

مخفف عبارت LH

Luteinizing Hormone
هورمون لوتئینه کننده (LH) هورمونی است...
FSH

مخفف عبارت FSH

Follicle Stimulating Hormone
هورمون محرکه فولیکولی (FSH) هورمونی...
UK

مخفف عبارت UK

United Kingdom
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر...
VIP

مخفف عبارت VIP

Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها،...