مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IELTS

مخفف عبارت IELTS

International English Language Testing System
آیلتس (نظام بین‌المللی ارزشیابی زبان...