مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساف

مخفف عبارت ساف

سازمان آزادی بخش فلسطین
سازمان آزادی‌بخش فلسطین، کنفدراسیونی از...
DIA

مخفف عبارت DIA

Defense Intelligence Agency
آزانس اطلاعاات دفاعی از اعضای جامعه...
MCSE

مخفف عبارت MCSE

Microsoft Certified System Engineer
MCSE مایکروسافت اولین مدرک برای متخصصین...
CSMU

مخفف عبارت CSMU

Crash Survivable Memory Units
در بسیاری از سوانح هوایی، معمولاً اسکلت...
SLA

مخفف عبارت SLA

Service Level Agreement
منظور از SLA، توافقنامه سطح سرويس يا...
ALF

مخفف عبارت ALF

Animal Liberation Front
جبههٔ آزادی بخش حیوانات که به اختصار...