مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCAOB

مخفف عبارت PCAOB

Public Company Accounting Oversight Board
هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام...
ساها

مخفف عبارت ساها

سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...
TOLIMO

مخفف عبارت TOLIMO

Test Of Language by the Iranian Measurement Organizations
تولیمو یک آزمون زبان انگلیسی است که در...
TCT

مخفف عبارت TCT

Telecommunication Company of Tehran
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در سال...