مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HW

Hard Ware

سخت‌افزار (Hard Ware یا HW) بخش مادی، قابل لمس و ابزاری هر مجموعه یا سیستم است. سخت‌افزار معمولاً به قطعات و یراق‌آلات فلزی و پلاستیکی تشکیل دهنده مجموعه گفته می‌شود. لازم به توضیح است که برق نیز جزو سخت‌افزار حساب می‌شود.
HW
ارسال نظر

ارسال نظر