مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IrDA

Infrared Data Association

استانداردی برای انتقال داده از طریق امواج غیرقابل مشاهده نور مادون قرمز . پورت های مادون قرمز مانند پورت های موازی قدیمی از سرعت انتقال یکسان پشتیبانی می کنند.
IrDA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود