مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EEM

Enterprise Engineering Methodology

متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی مهندسی سازمان بستر سازمان یافته‌ای را فراهم می‌کند که امکان مطالعه بر یک سازمان و توسعه استراتژی اطلاعات سازمان (EIS) در راستای اهداف سازمانی را ایجاد می‌کند.
EEM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود