مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IORS

Iranian Operations Research Society

حقیق در عملیات، علمی است که برای کل مسائل مدیریتی سیستم های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از تکنیک های تحقیق در عملیات مانند برنامه ریزی ریاضی، شبیه سازی، آنالیز تصمیم، کنترل موجودی، نظریه صف، نظریه شبکه ها، قدرت یافتن بهترین پاسخ ممکن را برای بسیاری از مسائل کاربردی دارند. معمولا مدیران با مشاوره متخصصان، امکان مدل سازی و حل سیستماتیک مشکلات پیچیده سازمان خود را پیدا و موجبات پیشرفت فعالیت های خود را فراهم می کنند.
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقای علم تحقیق در عملیات،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط.
IORS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود