مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف T3

Triiodothyronine

تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی C۱۵H۱۲I۳NO۴ یک هورمون تیروئیدی با جرم مولی ۶۵۰٫۹۷۷۶ g/mol می‌باشد. ازهورمون‌های تیروئیدی T4 به مقادیر بالا ترشح می‌گردد اما T۳ بیشترین فعالیت را داراست.

نحوه سنتز T۳،T۴ :
در ابتدا ما اتصال ید به تیروگلوبین را به واسطه آنزیم تیروئید پروکسیداز داریم که خود سبب تشکیل مونویدوتیروزین یا MIT می‌گردد سپس با اتصال یک واحد ید دیگر ما سنتز دی یدوتیروزین راداریم یا DIT و در نهایت با اتصال DIT دیگر به واسطه آنزیم تیروئید پراکسیداز ما تشکیل T4 راخواهیم داشت. به منظور تشکیل T۳ نیز یک MIT به یک DIT متصل شده و T۳ سنتز می‌شود.
T3
ارسال نظر

ارسال نظر