مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIT

Diiodotyrosine

دی‌یدوتیروزین (DIT) با فرمول شیمیایی C۹H۹I۲NO۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۱۸۱ است. که جرم مولی آن ۴۳۲٫۹۸۲ g/mol می‌باشد.
DIT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود