مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف T4

Thyroxine

تیروکسین یا (T4) یکی از هورمون‌های مترشحه از غده تیروئید است. در کل به دو هورمون T3 (تیروکسین) و T4 هورمون‌های تیروئیدی اطلاق می‌شود.

این هورمون از اضافه شدن چهار اتم ید به آمینواسید تیروزین ساخته می‌شود؛ بنابراین کمبود ید در بدن باعث اختلال در ساخت این هورمون می‌شود و غده تیروئید در نتیجه تلاشی که برای ساخت این هورمون می‌کند بزرگ می‌شود و گواتر را ایجاد می‌کند. تیروکسین موجب بالا رفتن سرعت واکنشهای شیمیایی بدن و افزایش فعالیت‌های بدن می‌شود. در واقع سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهد.
T4
ارسال نظر

ارسال نظر