مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف خور

خورشید

خور مخفف کلمه خورشید است.
خور
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود