مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATT

Attention

در بعضی موارد، کلمه Attention به صورت مخفف (ATT) نوشته می شود که به معنی توجه می باشد.
ATT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود