مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POI

Position of Interest

موقعیت مورد علاقه
POI
ارسال نظر

نظرات کاربران

p ovari I در 11 تیر 1400 گفته:
ایمون بودن poi

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود