مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APML

Attention Profiling Mark-up Language

APML سرواژه‌ٔ (Attention Profiling Mark-up Language) یک فرمت بر پایه XML است. این فرمت مشابه OPML، اما با هدف ایجاد یک امکان برای به اشتراک گذاشتن پروفایل «رویکرد»های یک کاربر تدوین شده‌است.

پروفایل رویکردهای یک کاربر مجموعه‌ای از مطالب، عناوین یا منابعی است که کاربر درباره آنها نظری مثبت یا منفی دارد به همراه عددی که بیانگر سطح علاقه کاربر به هر کدام از این مطالب، عناوین یا منابع است.
APML
ارسال نظر

ارسال نظر