مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAV

Favorite

علاقه مندی

در شبکه اجتماعی توییتر‌، به اصطلاح فیو گفته می‌شود.
FAV
ارسال نظر

ارسال نظر