مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDP

International Driving Permit

گواهینامه بین‌المللی رانندگی (آی‌دی‌پی) سندی است به شکل کارت یا دفترچه و یا هر دوی آنها که از طریق مراجع ذی صلاح جهت اعطای حق رانندگی در خارج از کشوری که راننده گواهینامه خود را از آنجا دریافت کرده‌است صادر می‌شود. این سند همراه با اصل گواهینامه صادره از کشور مرجع، معتبر است و به تنهایی، کارکرد یک گواهینامه رانندگی را ندارد.
IDP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود