مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADA

American Dental Association

انجمن دندانپزشکی امریکا
ADA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود