مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EMS

Education Management System

سیستم مدیریت فرآیند آموزش (سامانه مدیریت فرآیند آموزش)
EMS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود