مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMG

Object Management Group

گروه مدیریت شی, کنسرسیومی است که در ابتدا با هدف وضع استاندارد در زمینه سیستمهای شی گرای توزیع شده ایجاد شد و اکنون برروی مدل سازی(برنامه‌ها، سیستم‌ها و فرآیندهای تجاری) واستانداردهای مدل سازی تمرکز دارد.
OMG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود