مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBB

Change Control Board

CBB مخفف Change Control Board می باشد که شامل یک کمیته از اعضای تیم توسعه می باشد معمولا اعضای کنه کار گروه و البته حرفه ای.

ریسک پیاده سازی مواردی که باید تغییر پیدا کنند توسط این کمیته بررسی می شود.
CBB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود